Wrocław – miasto innowacji

Innowacja – słowo moim zdaniem najlepiej opisuje Wrocław. To położone w południowo-zachodniej Polsce miasto wręcz wzywa w swoje granice turystów, studentów i co najważniejsze inwestorów. To miasto tętniące życiem, miasto bez barier, tolerancyjne i otwarte na drugiego człowieka. Położenie jest znacznym plusem w kwestii rozwoju pod wieloma względami. Skrzyżowanie autostrady A4 z drogami krajowymi takimi jak S5 i S8 tworzą przydatny węzeł komunikacyjny. Bliskość granicy z Czechami czy Niemcami dodatkowo wpływa pozytywnie na postrzeganie miasta i nie bez znaczenia jest dla całej Unii Europejskiej – to miasto jest na nią wręcz wyeksponowane, jak słusznie zaznaczono w strategii „Wrocław w perspektywie 2020 plus”. Ta historyczna stolica Śląska posiada bogatą, niekiedy burzliwą historię co dla turystyki w połączeniu z niebanalną architekturą, górskim otoczeniem i doskonale rozwiniętą infrastrukturą tworzy miejsce przyciągające masy turystów rocznie. Wrocław sprawia wrażenie miasta, które nie ocenia. Miasta, które pozwala rozwinąć skrzydła i daje ku temu możliwości, bo przecież jest to centrum znakomicie zurbanizowanego regionu. Po za tym faktem wrocławianie lubią swoje miasto i lubią jak coś się w nim dzieje, są otwarci na nowe pomysły zwłaszcza ludzi młodych, których jest tutaj naprawdę wielu – przecież Wrocław to wiecznie żywe miasto pełne studentów, jest trzecim pod względem wielkości ośrodkiem akademickim w Polsce!
Misja Wrocławia opisana jest hasłem „Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy”. Władze zgodnie uznają, że właśnie tak powinno zostać, mimo wszytko. Wrocław dalej powinien być miejscem, które od wieków łączy ze sobą różne kultury. Miasto ma pozostać życzliwe, odważne, odpowiedzialne i świadome a co najważniejsze atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców jak i dla przyjezdnych. Historia miasta pomaga w tworzeniu aury tolerancji i zrozumienia, szacunku do obcych kultur i odmiennych poglądów co w ostatnim czasie jest bardzo potrzebne. Inne polskie miasta powinny brać przykład z Wrocławia i naśladować zachowania mieszkających tam, tolerancyjnych ludzi.